Menu

Partners

Binnenvaartpastoraat

Het binnenvaartpastoraat van de Protestantse kerk in Nederland is al jaren een begrip in de binnenvaart. Het motto van het binnenvaartpastoraat is: Daar zijn waar de schipper is. We zijn er dus voor iedere varende, ongeacht geloof of ras etc. Het pastoraat verleent geestelijke en psychische steun aan ieder die daarom vraagt. Voor zichzelf of voor anderen. Wij doen dit vanuit het bijbelwoord van Jezus, die ons via de apostel Petrus opdraagt: Weid mijn schapen. (Johannes 21: 17) Het binnenvaartpastoraat valt onder het zogeheten ‘categoriale pastoraat’. De categorie betreft dus de binnenvaart. Er zijn twee binnenvaartpredikanten, bijgestaan door de werkgroep die verbonden is aan de dienstenorganisatie van de PKN. Er zijn drie preekplekken waar elke zondag een kerkdienst plaatsvindt. In Rotterdam in samenwerking met de walgemeente van de Koningskerk. En in Duitsland twee plekken die vallen onder verantwoording van de Nederlandse Kerk aan de Ruhr. Een in Duisburg en een in Mannheim. De NKadR heeft een kerkenraad die bestaat uit binnenvaartschippers en is volledig gericht op binnenvaartgezinnen.

Meer informatie

CBOB

De Christelijke Bond voor Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB) is officieel onderdeel geworden van Koninklijke BLN-Schuttevaer en opereert vanaf nu als ledengroep. Binnen de ledengroep bespreekt men identiteisgebonden onderwerpen met elkaar, worden speerpunten bepaald en acties ontplooit. Aangesloten leden ontmoeten elkaar een aantal keer per jaar live tijdens bijeenkomsten en houden tussentijds contact over gezamenlijke onderwerpen via hun eigen forum. Elke ledengroep bepaalt zijn eigen agenda, vergaderfrequentie en heeft een eigen bestuur.

Meer informatie

Terug
naar
boven
©2024 Binnenvaart Events, Scheepsmakerij 320, 3331MC Zwijndrecht
PrivacyverklaringCookieverklaringProclaimer • V: 2nd Chapter BV