Menu

Proclaimer

Proclaimer voor

Binnenvaart Events
Verleent u hierbij toegang tot www.binnenvaartevents.nl ("de Website”) en nodigt u uit om de door ons aangeboden informatie en diensten af te nemen.

Wijzigingen website
Binnenvaart Events kan op deze website op elk moment de inhoud aanpassen of onderdelen verwijderen. Aan u als bezoeker zullen wij daar niet steeds een specifieke mededeling over doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Zorgvuldigheid
Binnenvaart Events werkt hard om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Mocht u stuiten op een onjuistheid dan horen wij dat graag via info@binnenvaartevents.nl.

Voor alle duidelijkheid: Geen garantie
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Bij hyperlinks
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden zal Binnenvaart Events geen aansprakelijkheid aanvaarden. Uiteraard geldt ook hierbij de zorgvuldigheid onder punt A.

Auteursrechten

De rechten zijn van Binnenvaart Events
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op de Website liggen bij Binnenvaart Events. Een werk van Binnenvaart Events gebruiken kan, maar dan alleen onder de volgende voorwaarde:

Toestemming
Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van Binnenvaart Events. Dit geldt niet voor regelingen van dwingend recht zoals het citaatrecht. Dit is uw recht om onze materialen op een passende wijze, o.a. met bronvermelding, te citeren.

Overig

Wijzigingen
Deze proclaimer kan wijzigen, Binnenvaart Events zal hierover wanneer mogelijk een mededeling doen op de website.

Vragen
Binnenvaart Events staat altijd open voor al uw vragen. Hebt u een algemene vraag of een vraag over deze proclaimer, neem dan contact op via: info@binnenvaartevents.nl.

Versie
De huidige versie is 1.0, geplaatst op 26/04/2018.

Terug
naar
boven
©2023 Binnenvaart Events, Scheepsmakerij 320, 3331MC Zwijndrecht
PrivacyverklaringCookieverklaringProclaimer • V: 2nd Chapter BV